Välkommen till T Knutsson

T Knutsson är en ledande leverantör av isolering och eldfasta material till främst den nordiska järn- och stålindustrin.

För att hjälpa våra kunder minimera sina inköpskanaler använder vi såväl våra expertkunskaper som vårt globala nätverk. Vi agerar som agenter för bland annat ugnar, valsar och reservdelar till valsverk, elektrisk specialutrustning och eldfasta produkter för ståltillverkning.

Vi fokuserar på energibesparande och miljövänliga produkter och tillhandahåller även kompletta lösningar och paket.

 

Läs mer om våra produkter

Welcome to T Knutsson

T Knutsson is a leading supplier of insulation and refractory materials, mainly to the Nordic iron- and steel industry.

To help our customers minimize their purchasing channels, we use our expertise as well as our global network.

We focus on energy-saving and environmentally-friendly products and also provide complete solutions and packages.