Om oss

Historik

T Knutsson AB startades 1993 av Tommy Knutsson. Det som började som ett nischat enmansföretag har med åren utvecklats till ett mycket brett import- och agenturföretag med närmare 50 leverantörer och ytterligare ett 15-tal agenturer.

Vår personal har stor kunskap och kompetens inom olika områden såsom värmeisolering, värmebehandling, energibesparing och metallurgi.

Vi servar idag bl.a. stålverk, järnverk, verkstadsindustrin, ugnstillverkare och isolerings entreprenörer, m.m. Vår policy är att hålla en hög servicenivå, tillgänglighet via våra lager och att hjälpa till att finna bra lösningar på alla tänkbara problem som kan uppstå inom våra områden.
Sedan 2011 ägs T Knutsson AB av Höganäs Bjuf AB som i sin tur är en del av den norska börsnoterade Borgestadkoncernen.

 

Produkter och tjänster

T Knutsson tillhandahåller bland annat förnödenheter till stålverk och därmed associerade verksamheter, huvudsakligen inom områdena isolerings- och eldfasta material. Lager finns i Kristinehamn, Bjuv och Malmö. Vidare agenturförsäljning av valsar, ugnar, stål- och valsverksutrustning, specialarmatur och eldfasta specialprodukter för stålframställning.

Läs mer om våra produkter

Målsättning

Vi strävar efter att hjälpa kunden med att minimera sina inköpskanaler och att erbjuda en snabb, personlig och flexibel kundservice, samt att vara en värdig och pålitlig representant åt våra leverantörer och partners.

Vår strategin bygger på att nyttja våra kunskaperna och vårt stora kontaktnät samt att arbeta i nära samarbete med våra kunder. På så sätt uppnår vi den effektivitet och den service som både kunden och våra leverantörer förväntar sig.

 

Leverantörer

Vi representerar ett stort antal leverantörer från främst Europa, men även från Asien, Nord-Amerika och Afrika.

Organisation och personal

Företaget har sitt säte i Malmö och har för närvarande 8 anställda: Birger Persson, Anne von Schéele, Jerry Edh, Johan Såleker, Åsa Karlsson, Elin Persson, Joachim Rydell och Kent Granlund.

Kontakta oss