Borgestad Industries

Setting New Standards

Borgestad Industries utvecklar, tillverkar och levererar eldfasta produkter, installationer och helhetslösningar som förbättrar produktivitet och konkurrenskraft hos industrikunder. Målet är att bidra till kundens lönsamhet genom att leverera den lägsta totalkostnaden för det eldfasta materialet, mätt per ton producerad produkt. Affärsmässigt är Borgestad Industries idag ledande inom den eldfasta branschen i Skandinavien och koncernen har dessutom en global närvaro inom flera utvalda applikationsområden.

Kunskapen, erfarenheten och styrkan hos Borgestad Industries är väl förankrad i historien. Redan år 1825 startade produktionen av eldfast tegel i Höganäs, Sverige och sedan dess har koncernen vuxit successivt och består idag av flera bolag inom eldfast och isolering.

Ladda ner företagets presentation

Läs mer om Borgestad Industries