Eldfasta produkter

T Knutsson tillhandahåller eldfasta material för olika typer av ugnar, diverse applikationer inom stålindustrin, samt andra applikationer där hög hållfasthet i kombination med höga temperaturer är ett krav.  Förutom tegel ur ett standard sortiment, tillverkas och levereras även prefabricerade eldfasta detaljer för specialfunktioner.