Övriga Produkter

Vi på T Knutsson marknadsför även olika typer av metallurgiskt kol, legeringstråd, renskulor för pannrensning  och sotning av förbränningspannor, nötningsbeständiga böjbara rörkrökar för transport av fasta abrasiva ämnen, Syrgaslansar, Brännlansar, elektroder för ljusbågsugnar. Flänsskydd för flänsar med eller utan droppflaska.